Preventiva (dehelmentizacija i vakcinacija)

ZAŠTITITE SVOG PSA VAKCINACIJOM

Uzrocnici infektivnih (zaraznih) bolesti kod pasa mogu biti bakterije,virusi, 
protozoe, gljivice i rikecije.

Ove se bolesti najcešce prenose sa jedne životinje na drugu direktnim kontaktom,inficiranim urinom,izmetom, drugim telesnim sekretima ili udisanjem infektivnih agenasa. Mnogi od ovih uzrocnika mogu jako dugo da prežive u spoljašnjoj sredini što je od znacaja za kontrolu i suzbijanje zaraznih bolesti. Zarazne bolesti se ubrajaju u oboljenja pasa sa vrlo visokim stepenom mortaliteta (uginuca) cak i u situacijama kada se terapija zapocne u prvim danima oboljenja. Zbog toga osnovni vid zaštite protiv ovih bolesti predstavlj a vakcinisanje pasa cime se organizam stimuliše na proizvodnju zaštitnih antitela.

 

Postoje dva tipa vakcina. Prvi je tip vakcine koja sadrži modifikovani živi virus koji dovodi do nekog oboljenja.Ovaj virus je oslabljen do te 
mere da ne dovodi do oboljenja, ali stimuliše organizam psa da produkuje 
antitela. Drugi tip vakcine sadrži inaktivisani ili mrtav virus, koji takodje ima sposobnost da u organizmu jedinke stimuliše imuni odgovor. Bez obzira o kojoj se vrsti vakcine radi neophodno je vršiti ponavljanje 
vakcinacije u doredjenim vremenskim intervalima da bi se održao adekvatan nivo antitela u organizmu, koji 
omogucava sigurnu zaštitu.

 

Iako su vakcine najefikasniji metod preventive i borbe protiv zaraznih bolesti dogadja se da i vakcinisani psi, posebno mladji obole. Postoji nekoliko razloga za to: neadekvatan režim transporta i/ili cuvanja; nepravilan nacin davanja vakcine; prerano ili prekasno davanje vakcine; davanje vakcine kojoj je istekao rok trajanja; deljenje jedne doze vakcine na više delova i davanje neodgovarajuce doze; nemogucnost psa da imunološki odgovori na datu vakcinu.  Pas koji se vakciniše mora biti zdrav i jedino u tom slucaju se može ocekivati povoljan imunološki odgovor vakcinisane jedinke. Zbog toga veterinar pre davanja vakcine izvršava klinicki pregled životinje i odlucuje o tome da li je pas u 
odgovarajucem zdravstenom stanju koje omogucava nesmetanu vakcinaciju. Veterinar takodje može na pregledu otkriti neke znacajne promene koje vlasnik može da previdi.Štenad i mladi psi su jako osetljive starosne kategorije na odredjene zarazne bolesti i oni moraju biti vakcinisani cim je njihov imunološki sistem dovoljno razvijen. U bolesti protiv kojih je vakcinacija obavezna ubrajaju se besnilo, štenecak, 
zarazna upala jetre (infektivni hepatitis), parvovirusna infekcija pasa, leptospiroza, parainfluenca i koronavirusna infekcija pasa.


Buduci da je svako štene ili odrastao pas slucaj za sebe i da je od osnovne važnosti propisno rukovanje vakcinama, vakcinaciju bi trebalo poveriti iskljucivo strucnim i odgovornim licima